Chrząstowa


 Chrząstowa - lewy dopływ Szczyrej. Początek swój bierze z Jezior: Rychnowskiego, Miejskiego i Urzędowego (Człuchowskie), leżących koło Człuchowa na poziomie 157,3m npm. Do Szczyrej wpada w 18,9km jej biegu, 4,1km przed jej ujściem do Gwdy, na wysokości 113m npm. Chrząstowa ma 45km długości, biegnie w kierunku południowo - zachodnim, wzdłuż drogi krajowej nr 22.

Rzeka dostępna jest zarówno dla jedynek i dwójek z tym, że ze względu na niski poziom wody w sezonie letnim nie zawsze można pokonać ją dwójkami (dużo zależy od elektrowni wodnej w Nierybiu). 

Poniższy opis jest zapisem jednego z odcinków spływu pamięci Jędrasa, który odbył się w dniach 28-30.03.2008r. Autorem opisu jest Jacek Skoczylas "Skoczek".

10,7km – Spływ rozpoczynamy od mostu drogi z Cierzni do Debrzna. Samochód zostawiamy w gospodarstwie przy drodze nr 22, tuż przy zjeździe na drogę do Debrzna, ok. 0,5km od mostu. Pogoda sprzyja. Jest piękne wiosenne słońce, a na niebie ani jednej chmurki. Wody o tej porze jest sporo, szerokość rzeki ok. 5m, głębokość do 1m. Płyniemy w terenie zalesionym, co chwila pokonując zwalone drzewa. Po przepłynięciu ok.1,3 kilometra, wpływamy na długie jezioro zaporowe zbliżającej się elektrowni. Miejsca zacienione jeziora pokryte są jeszcze całkiem grubym lodem.
 8,1km – Elektrownia Nierybie. Kajaki przenosimy lewą stroną. Poniżej elektrowni nadal drzewa w nurcie. Na brzegach pojawia się co raz więcej drzew, lewy brzeg porasta las, a szlak robi się jeszcze bardziej malowniczy. Po przepłynięciu ok. 3,5km, wpływamy na staw zaporowy następnej elektrowni. Nad nurtem sterczą ścięte pnie drzew, więcej jest nie widocznych, ale odczuwalnych pod powierzchnia wody. Po prawej stronie widać zabudowania osady Buszkowo.
 3,6km – Elektrownia Buszkwo. Kajaki przenosimy lewą stroną.
 3,4km – Przepływamy pod mostem drogi nr. 22. Wpływamy do lasu. Rzeka meandruje, koryto jest wąskie, nurt przyspiesza, a w nim pojawia się więcej drzew.
 1,0km – Drewniany most, z żeliwnymi podporami.
 0,5km – Ceglany most w formie łuku.
 0,0km (4,1km Szczyrej) – Wpływamy na Szczyrą.

 4,1km – Ujście Chrząstowej, dalej kontynuujemy spływ Szczyrą, która jest dwa razy szersza od Chrząstowej. Płyniemy łagodnymi zakolami, dolina o szerokości 200-300m, pośród malowniczych lasów i niewielkich łąk. Dużo dobrych miejsc biwakowych. W nurcie spotykamy drzewa.
 0,5km – Drewniany most osady Prądy, pod nim bystrze.
 0,0km ( 88,2km Gwdy) – Ujście Szczyrej do Gwdy, której szerokość szczególnie w porównaniu z dopływem jest imponująca. Zostało nam Gwdą 1,1km.
 1,1km (88,2km) – Dalej płyniemy Gwdą. Na lewym brzegu widać zabudowania Lędyczka. Prawy brzeg jest zalesiony, widać też drogę do leśniczówki „Walmy”.
 0,0km ( 87,3km Gwdy) – Most drogi Nr. 22 w Lędyczku. Lądujemy za nim po lewej stronie, na parkingu, gdzie czeka samochód.
Razem trzema rzekami przepłynęliśmy dzisiaj 15,9km. Tą trasę w dniu jutrzejszym pokona ekipa kanadyjkowo – mieszana.
Dzisiejszy odcinek okazał się bardzo malowniczy i średnio uciążliwy.